Albums

1955 – 1963 Kayıtları – Zeki Müren
 • Genre:Klasik Türk Müziği
 • Date:2 January 2002

1955 – 1963 Kayıtları – Zeki Müren

Comments are closed.

Volume 1

 1. Dilkeşhaveran Curcuna Şarkı ‘Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı’ – 04:51
 2. Dilkeşhaveran Aksak Şarkı ‘Açıldı Bahçede Güller’ – 03:09
 3. Neva Peşrev (1. Hane – Teslim) – 01:31
 4. Neva Ağır Aksak Semai ‘Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi’ – 04:14
 5. Neva Yürük Semai ‘Birlikte Bu Akşam Çıkalım Seyre Civanım’ – 02:55
 6. Bayati Ağır Aksak Şarkı ‘Nice Bir Aşkınla Feryad Ederim’ – 04:33
 7. Hicaz Sengin Semai Şarkı ‘Ne Olsun Bu Kadar Ah ü Figan Gönül’ – 02:53
 8. Hicaz Yürük Semai ‘Yine Neşe-i Muhabbet Dil ü Canım Etti Şeyda’ – 04:57
 9. Hisarbuselik Yürük Semai ‘Gönlüm Hevesi Zülf-i Siyehkare Düşürdüm’ – 03:49
 10. Hisarbuselik Düyek Şarkı ‘Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali’ – 02:34
 11. Hisarbuselik Aksak Şarkı ‘Beni de Alın Ne Olur Koynunuza Hatıralar’ – 04:45
 12. Suznak Peşrev (1. Hane – Teslim) – 01:39
 13. Suznak Ağır Aksak Semai ‘Kapılır Her Gören Ol Şuh-i Cihan-aşubu’ – 04:00
 14. Suznak Sengin Semai Şarkı ‘Hal-i Dilimi Derh Edemem Kimseye Eyvah’ – 03:41
 15. Suznak Aksak Şarkı ‘Saklayıp Kalb-i Mükedderle Seni’ – 03:40
 16. Suznak Aksak Şarkı ‘Gel de Güzelim Beni Sevindir’ – 03:27
 17. Acemkürdi Peşrev (1.Hane – Teslim) – 01:17
 18. Acemkürdi Beste – 02:33
 19. Acemkürdi Yürük Semai Şarkı ‘Aşkın ile Gündüz Gece Giryanım Efendim’ – 02:48
 20. Acemkürdi Sengin Semai Şarkı ‘Pür-hande Çiçekler Dereler Şevk ile Çağlar’ – 02:31
 21. Nihavend Yürük Semai ‘Feryad ile Yad Eylerken Ben Seni Her Bar’ – 03:31
 22. Nihavend Curcuna Şarkı ‘Söyle Nedir Bais-i Zarın Gönül’ – 01:55

Volume 2

 1. Rast Kar-ı Nev ‘Gözümde Daim Hayal-i Cana’ – 05:41
 2. Şedaraban Peşrev (1.Hane – Teslim) – 01:34
 3. Şedaraban Sengin Semai Şarkı ‘Ey Gonca Açıl Zevkini Sür Fasl-ı Baharın’ – 02:56
 4. Şedaraban Devr-i Hindi Şarkı ‘Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Faşfurdan’ – 03:11
 5. Şedaraban Semai Şarkı ‘Görülmemiş Devr-i Yusuf’tan Beri Hiç Böyle Güzel’ – 03:34
 6. Hicaz Peşrev (1. Hane -Teslim) – 01:49
 7. Hicaz Müsemmen Şarkı ‘Kamer Çehre Peri-ru Tende Canım’ – 02:50
 8. Hicaz Aksak Şarkı ‘Hal-i Nez’imde Acırsın Sevdiğim, Dinle Beni’ – 03:06
 9. Hicaz-hümayun Yürük Semai ‘Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok’ – 02:34
 10. Aşşak Aksak Şarkı ‘Perişan Ömrümün Neş’esi Söndü’ – 04:45
 11. Kürdilihicazkar Aksak Şarkı ‘Gün Doğmayacak Belli Bu Aşkın Gecesinden’ – 03:08
 12. Nihavend Peşrev (1. Hane – Teslim) – 01:38
 13. Nihavend Sengin Semai Şarkı (Bin Gül Çıkarırdım Sana Kalbimdeki Külden) – 03:26
 14. Nihavend Curcuna Şarkı ‘Saçlaın Hayatımın ‘ – 02:47
 15. Nihavend Aksak Şarkı ‘Koklasam Saçlarını Bu Gece ta Fecre Kadar’ – 02:38
 16. Nihavend Semai Şarkı ‘Nedir a Sevdiğim Söyle Bu Halin’ – 03:05
 17. Nihavend Sofyan Şarkı ‘Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim o Yerde’ – 04:58
 18. Nihavend Semai Şarkı ‘Kaçsam Bırakıp Senden Uzak Yollara Gitsem’ – 04:44
 19. Nihavend Şarkı ‘Süzüp Süzüp de Ey Melek’ – 02:54
 20. Nihavend Çifte Sofyan Şarkı ‘Gel Güzelim Çamlıca’ya Bu Gece’ – 03:27
 21. Hicazkar Aksak Şarkı ‘Oturmuş Desti Elinde Çeşme Taşına’ – 02:50