Albums

Besteler ve Şaraganlar – Baba Hampartzum
 • Genre:Türk Dünya Müziği
 • Date:10 October 2010

Besteler ve Şaraganlar – Baba Hampartzum

Comments are closed.

 1. Arz-i Dîdâr Eyledik de Âşıka Cânâneler – 05:24
 2. Ruhsârın Üzre Tâze Hat-ı Müşki-bû Mudur – 02:41
 3. Feryâd-ı Dil-î Zârıma Dem-sâz Mı Kaldı – 03:56
 4. Sînede Yârem Onulmaz – 04:13
 5. Ah Edip Akınla Cânâ Firkatim Var Ağlarım – 05:03
 6. Voh i Dun Kinvo Anbaksiruyt – 02:35
 7. Hokin Ankag i Kez Gabyal – 02:19
 8. Süzme Çeşmin Gelmesin Müjgân Müjgân Üstüne – 04:03
 9. Bir Perî Rûyin Olup Âvâresi – 03:06
 10. Her Biri Bir Gonca Efkâr – 06:11