Albums

Besteler ve Şaraganlar – Baba Hampartzum
  • Genre:Türk Dünya Müziği
  • Date:10 October 2010

Besteler ve Şaraganlar – Baba Hampartzum

Comments are closed.

  1. Arz-i Dîdâr Eyledik de Âşıka Cânâneler – 05:24
  2. Ruhsârın Üzre Tâze Hat-ı Müşki-bû Mudur – 02:41
  3. Feryâd-ı Dil-î Zârıma Dem-sâz Mı Kaldı – 03:56
  4. Sînede Yârem Onulmaz – 04:13
  5. Ah Edip Akınla Cânâ Firkatim Var Ağlarım – 05:03
  6. Voh i Dun Kinvo Anbaksiruyt – 02:35
  7. Hokin Ankag i Kez Gabyal – 02:19
  8. Süzme Çeşmin Gelmesin Müjgân Müjgân Üstüne – 04:03
  9. Bir Perî Rûyin Olup Âvâresi – 03:06
  10. Her Biri Bir Gonca Efkâr – 06:11