Albums

Bir Zamanlar – Zeki Muren
 • Genre:Sanat Muzigi
 • Date:6 Aralık 2019

Bir Zamanlar – Zeki Muren

Comments are closed.

CD 1

 1. Gözümde dâim hayâl-i cânâ
 2. Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa
 3. Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
 4. Yoksun bu gece âh yine zehroldu şarâbım
 5. Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım
 6. Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler
 7. Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş
 8. Sen beni bir bûseye ettin fedâ
 9. Uzun yıllar bekledim hakikat oldu rüyam
 10. 1Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin
 11. 1Yanıyor mu yeşil köşkün lâmbası
 12. 1O âhû bakışlara bir anda kandın gönül
 13. 1Havada bulut yok bu ne dumandır
 14. 1Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu

CD 2

 1. Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ
 2. Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş
 3. Var mı hâcet söyleyim ey gül-şenim
 4. Feryâd ile yâd eylerken ben seni her bâr
 5. Bir gün o güzel şâd edecek rûhumu sandım
 6. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
 7. Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
 8. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor
 9. Bir demet yâsemen aşkının tek hâtırası
 10. 1Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar
 11. 1Bu aşkın ızdırabı bilmem ne zaman biter
 12. 1Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken
 13. 1Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun
 14. 1Gam-zedeyim devâ bulmam
 15. 1Keklik dağlarda şağılar
 16. 1Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken
 17. 1Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
 18. 1Ay doğar sini sini sevmişim birisini