Albums

Bizans Kilise Müziği 3 – Iakovos Nafpliotis
 • Genre:Enstrümental Müzik
 • Date:18 December 2008

Bizans Kilise Müziği 3 – Iakovos Nafpliotis

Comments are closed.

 1. Ten Pagkosmion Doksan – 03:43
 2. En Te Erythra – 03:31
 3. Ton Pathon Tou Kyriou 03:35
 4. Edokas Kleronomian ( Orfeon ) – 02:33
 5. Edokas Kleronomian ( Odeon ) – 01:53
 6. Hallelouja, Idou O Nymfios – 02:40
 7. Se Ton Tes Parthenou, Ote E Amartolos – 03:33
 8. Atenisai To Omma – 02:54
 9. Nyn Ai Dynameis A – 03:30
 10. Nyn Ai Dynameis B – 03:48
 11. Psyhe Mou, Psyhe Mou, Ten Pasan Elpida Mou – 03:02
 12. Bouleuterion Soter – 03:34
 13. Porne Proselthe Soi – 02:57
 14. Doksa Kai Nyn, Kyrie KE En Pollais – 21:34
 15. Kyrie Ekekraksa, Pasa E Ktisis – 03:23
 16. Theos Kyrios, O Eushemon Losef, Ote Katelthes – 02:59
 17. Pasha İeron, Teute Apo Theas, Ai Myroforoi Gynaikes, Pasha To Terpnon – 03:40