Albums

Bizans Kilise Müziği 4 – Iakovos Nafpliotis
 • Genre:Enstrümental Müzik
 • Date:19 December 2008

Bizans Kilise Müziği 4 – Iakovos Nafpliotis

Comments are closed.

 1. Semeron O Khristos En Bethleem – 03:16
 2. E Gennesis Sou, E Partenos Semeron Ton Yperousion Tiktei – 03:41
 3. Ten Heira Sou Ten Apsamenen – 04:18
 4. En Lordane, Epephanes Semeron, En Tois Reithrois Semeron – 03:44
 5. Sygkatavainon O Soter, Ouk Epeshymthe – 03:51
 6. Semeron Proerhetai – 03:46
 7. Ai geneai Pasai, Nenikentai – 03:34
 8. Ton Agion Pateron A – 03:21
 9. Ton Agion Pateron B – 03:48
 10. Ton Despoten – 03:34
 11. Kyrie Eleison, Tais Presveiais, Soson Emas, O Monogenes Yios – 08:10
 12. Deute Proskynesomen, Soson Emas, Eulogetos Ei – 02:31
 13. Kyrie Soson Tous Eusebeis, Kai Epakouson Emon, Konstantinou Tou Panagiotatou – 02:48
 14. Adelfoi, Osoi Ois Khriston, Hallelouja – 04:52
 15. To Kairo Ekeino, Doksa Soi, Eis Polla – 05:20
 16. Oi Ta Kherouveim, KOs Ton Basilea, Tais Aggelikais, Eis Polla – 06:58
 17. Oi TA Kherouveim, Tais Aggelikais, Eis Polla ( B Recording ) – 10:18