Albums

Dengê Hewa – Şexo
 • Genre:Kurdish
 • Date:9 Haziran 2017

Dengê Hewa – Şexo

Comments are closed.

 1. Çırbu
 2. Dılô
 3. Çımô
 4. Qızılbôşım
 5. Rekô Husên Û Alı
 6. Rındôn Hazka
 7. Hîvronı
 8. Aşk Bumuydu
 9. Qadarô Ma
 10. Gunayı Mın
 11. Pîr Û Kalım
 12. Tîrên