Albums

Hafız Kemal Bey – Hafız Kemal Bey
 • Genre:Geleneksel Türk Müziği
 • Date:30 June 2006

Hafız Kemal Bey – Hafız Kemal Bey

Comments are closed.

 1. Allah Adını Zikredelim Evvela – 02:44
 2. Aşk İle Gel İmdi Allah Diyelim – 02:46
 3. Her Kaçam Anarsam Seni – 02:51
 4. Ey Azizan İşte Başlarız Söze – 02:09
 5. Hak Teâla Çün Yarattı Adem’i – 02:40
 6. İrdi İbrahim ü İsmail’e Hem – 03:01
 7. Âmine Hatun Muhammed Ânesi – 02:50
 8. Didi Gördüm Ol Habib’in Ânesi – 02:42
 9. Çün Göründü Bana Bu İşler Ayan – 02:58
 10. Bu Gelen İlm-i Ledün Sultanıdır – 03:05
 11. Ey Safây-i Ârızından Çeşm-i Hurşid-i Âb – 02:54
 12. Bin Cefa Görsem Ey Sanem Senden – 02:56
 13. Der-Mevc-i Perişân-i Mâ Fâsıla-i Nist – 02:35
 14. Nigeh Gülçin-i Hasret Damenim Pürhâr-ı Mihnettir – 02:58
 15. Asuman Ağlar Hem İnler Girye-bâr Oldukça Ben – 03:31
 16. Sevdi Gönlüm Ey Melek Simâ Seni – 02:34
 17. Gönül Beni Usandırdı Bana Yâri Andırdı – 03:23
 18. Cismin Gibi Ruhun Da Güzel Zannedip Ey Mâh – 02:48
 19. Gördüm Yüzünü Gözlerimin Nuru Karardı – 02:47
 20. Zannederdim Aşkımı Bir Şuha Bağlasam Geçer – 02:45
 21. Ahtım Olsun Giymeyeyim Karalar – 02:46
 22. Şimşir-i Nigâhınla Vuruldum Ciğerimden – 03:28
 23. Sabâ Tarf-ı Vefâdan Peyam Yok Mu – 02:27
 24. Gösterip Ağyare Lutfun Bizlere Bigânesin – 03:46
 25. Bir Hıyâbandır Ki Hasret Kûy-i Cânândan Geçer – 03:57