Albums

Klasikler Prof. Dr. Ali Rıza Kural
 • Genre: Art Music
 • Date:4 March 2016

Klasikler Prof. Dr. Ali Rıza Kural

Comments are closed.

Disc 1

 1. Hâvi
 2. Hemîşe Dilde Sühan Elde Saz-kârımdır
 3. Nice Bir Bülbül-i Nâlân Gibi Feryad Edeyim
 4. Biyâ ki Kadd-i Tü Der Bağ-ı Can Nihâl-i Menest
 5. Ney Taksimi
 6. Hab-gâhı Yâre Girdim
 7. Yok mu Cânâ Âşıka Hiç Şefkatin
 8. Bilmem ki Nedendir Bana Sen Hor Bakıyorsun
 9. Gönlümün Ezhâr İçinde
 10. Ağlasam Her Lahza Hakkım Yok mudu
 11. Görsem Seni Doyunca
 12. Yine Bir Gül-nihâl
 13. Hafif
 14. Gönlüm Heves-i Zülf-i Siyeh-kâre Düşürdüm
 15. Dü Çeşminden Gitmez Aşkın Hayali
 16. Bir Nev Civansın
 17. Kanun Taksimi
 18. Aman Câna Beni Şâd Et
 19. Bir Hâdise Var
 20. Yandım Deminden
 21. Dök Zülfünü Meydane Gel

Disc 2

 1. Ud Taksimi
 2. Bülbül Gibi Pür Oldu Cihan Nağmelerimden
 3. Gönlümü Dûçâr Eden
 4. Açıl Ey Gonca-yı Sad-berk
 5. Keman Taksimi
 6. Nerdesin Nerde Acep
 7. Ben Sana Gönül Verdim Vereli
 8. Yoktur Zaman Gel
 9. Aldı Beni İki Kaşın Arası
 10. Hafif (Mini Mini Peşrev)
 11. Vücud İkliminin
 12. Nedir a Sevdiğim Söyle Bu Hâlin
 13. Semâlarda Güneş Hâlâ İnmiyor
 14. Tereddüt
 15. Üç Yıl Beni Sevdânın
 16. Kanun Taksimi (Rast)
 17. Birlikte Bir Akşam Mey Nûş Edelim Gel
 18. Kanlar Döküyor
 19. Sana Ey Cânımın Cânı Efendim
 20. Bitmez Tükenmez Bu Dert
 21. Başka Söz Söylemem