Albums

Mecmua’dan Saz ve Söz – Bezmara Topluluğu
 • Genre:Klasik Müzik
 • Date:17 December 2003

Mecmua’dan Saz ve Söz – Bezmara Topluluğu

Comments are closed.

 1. Nikriz Perşev – 04:34
 2. Aşk Elinden Aşkı Cam İle Sahba Söyledür – 03:15
 3. Zahid İş Ahir Oldu Süfi Duaya Basla – 00:54
 4. Çengi Taksim – 00:59
 5. Nişabur Peşver – 03:32
 6. Gitdi Eyyam-ı Şita İrişdi Eyyam-ı Bahar – 02:10
 7. Nedir Bu İtdüğün Bana Reva Mıdur Yüzü Gülşen – 02:37
 8. Ey Şeh-i Melek Cefa ü Cevr İle İnletme Beni – 01:56
 9. Nişabur Sazende Semaisi – 05:15
 10. Kemançe Taksim – 00:59
 11. Buselik Peşrev – 02:44
 12. Nice Vasf İtsün O Şûhu Dil-i Hoş-Dem Ne Disün – 02:34
 13. Ey Gönül Akın Sarayın Yıkdı Bir Nâ-Mihriban – 02:12
 14. Aşiran-Buselik Sazende Semaisi – 03:26
 15. Ney Taksimi – 01:16
 16. Kadir Allah Kalem Çekmiş Sanâ İki Kaş Yerine – 02:36
 17. Yine Ayrı Düşdüm Yârden – 01:49
 18. Sensüz Bu Gönül Meclis-i Iyş Ü Demi N’eyler – 01:39
 19. Kanun Taksimi – 01:10
 20. Zülf-i Anber-Bârınun Âşüftesidür Rüzgâr – 01:02
 21. Şeha Zülfün Beni Divane Oldum – 01:09
 22. Vefa Gelmek Muhal Oldu Nigar-ı Dil-Pesendimden – 01:14
 23. Her Sabah Çıkar Yolu Beklerim – 02:11
 24. Hüseyni Sazende Semaisi – 04:49
 25. Kopuz Taksimi – 01:14
 26. Cânâ Beni Hicran ile Künc-i Gama Salma – 01:28
 27. Ta Ezeldem Derd-i Aşka Mübteladur Gönlümüz – 00:59
 28. Reng-i Ruy-i Gül-Zarı Tebah Eyledi Bülbül – 02:14
 29. Irak Sezande Semaisi – 03:17
 30. Şehrud Ve Santur Taksimi – 01:52
 31. Aks-i Ruy-i Yar İle Pürdür Derun-i Sinemiz – 01:31
 32. Barekallah Hoş Yaratmış, Gülse Halk Alem Güler – 01:58
 33. Gel Kakülünü Gerdanıma Ser Meded – 01:13
 34. Ceng-i Harbi – 02:03