Albums

Mesut Cemil Arşiv – Mesut Cemil
 • Genre:Klasik Türk Müziği
 • Date:13 August 2004

Mesut Cemil Arşiv – Mesut Cemil

Comments are closed.

 1. Tanburla Rehavî Taksim – 09:07
 2. İsfahan peşrev:Tanburî Cemil – 14:26
 3. Tanburla Tahir Buselik taksim – 06:08
 4. Bestenigâr Taksim:Mesut Cemil – 08:09
 5. Tanburla neveser taksim – 10:24
 6. Ferahfeza Saz Semaisi – 05:48
 7. Kürdilihicazkâr Peşrev:Tanburî Cemil – 12:47
 8. Viyolonsel ile Hüseynî Taksim – 03:05
 9. Tanburla Hicaz Taksim – 03:00
 10. Tanburla Sûzidil Taksim – 01:33
 11. Tanburla Şehnaz Saz Semaisi – 03:06
 12. Kürdilihicazkâr Peşrev (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 04:04
 13. Hicazkâr Saz Semaisi (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 03:09
 14. Tahir Taksim, Tahir Aksak Şarkı (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 02:45
 15. Nikriz Taksim, Nikriz Zeybek (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 02:45
 16. Hicaz Taksim, Hicaz Mandra (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 02:07
 17. Muhayyer Aksak Zeybek/Sarı Zeybek (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları)v – 03:18
 18. Rehavî Peşrev ve Tanburla Rast Taksim (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 10:05
 19. Sûznak Devr-i Kebîr Beste (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 04:05
 20. Viyolonsel İle Hicazkârdan Nihavende Geçiş Taksimi (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 03:28
 21. Müstear Peşrev (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 13:18
 22. Tanburla Müstear Taksim(Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 03:33
 23. Viyolonsel İle Rast Taksim (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 01:48
 24. Hüzzam Ağır Aksak Semai (Kahire Arap Musikisi Kongresi Kayıtları) – 04:14