Albums

Meydan – Alaturka Records
 • Genre:Art Music
 • Date:22 October 2015

Meydan – Alaturka Records

Comments are closed.

CD 1

 1. Aman Cânâ Beni Şâd Et
 2. Vücûd İklîminin Sultânı Sensin
 3. Yine Neş’e-i Muhabbet Dil ü Cânim Etti Şeydâ
 4. Ey Dil Ne Bitmez Bu Âh Ü Vâhin
 5. Güzel Kuşum Söyle Neden Kederlisin
 6. Kâhtane’ye Gelin Yalınız
 7. Olsa Kiraz İle Üzüm (Açgözlü Hülyası)
 8. Lâl Olursun Söylesem Bir Fıkra
 9. Mey-i Lâ’linle Dil Mestâne Olsun
 10. İçim Yanıyor Klabim Kanıyor (Zehra)
 11. Benim Yârim Şıktır Şık
 12. Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir
 13. Bakmıyor Çeşm-i Siyâh Feryâde
 14. Gözüm Hasretle Giryândır
 15. Pencereden Kuş Uçtu (Ben Bir Garip Kuş İdim)
 16. Geçti Âlâm-ı Firâkın Cânıma
 17. Çok Yaşa Sen Ayşe

CD 2

 1. Mâh Yüzüne Âşikanım
 2. Gelse O Şûh Meclîse Nâz Ü Tegafül Eylese
 3. Gül Gonca-i Ümmîdi Gibi Gel
 4. Bir Penbe İncisin Sen
 5. Tirek Bostan
 6. Etti O Güzel Ahde Vefâ Müjdeler Olsun
 7. Bir Çiçeğim Adım Lâle
 8. Aşk Âteşine Yanma Gönül Nâfile
 9. Bahar Faslı
  • -Revâdır Bu Dil-i Zârın Figanı
  • -Ey Mehlika Ey Gül Beden
  • -Bağlar Bahçeler Güller
  • -Açtı Güller Andelîb Eyler Fegan
  • -Gel Gidelim Senin İle
  • -Bahâr Olsa Çemenzâr Olsa
  • -Bahâr İle Neşâtimiz
 10. Ey Ser Ne Aceb Derde Düşüp