Albums

Murat Aydemir – Murat Aydemir
 • Genre:Klasik Türk Müziği
 • Date:3 January 2008

Murat Aydemir – Murat Aydemir

Comments are closed.

 1. Isfahan Taksim-Müşterek Isfahan Peşrevi – 07:43
 2. Arazbar-Buselik Taksim – 02:45
 3. Arazbar-Buselik Saz Semaisi – 07:43
 4. Bestenigar Peşrevi – 05:26
 5. Bestenigar’dan Evc’e Geçiş Taksimi – 04:15
 6. Evc Saz Semaisi – 04:07
 7. Suzidilara Taksim – 02:48
 8. Suzidilara Saz Semaisi – 04:25
 9. Hicazkar Peşrevi – 02:58
 10. Hicazkar Taksim – 02:56
 11. Hicazkar Saz Semaisi – 04:18
 12. Kürdili-Hicazkar Peşrevi – 04:24
 13. Kürdili-Hicazkar Taksim – 03:07
 14. Kürdili-Hicazkar Saz Semaisi – 04:59